Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Relativnost současnosti

1. Uveďte, které z následujících výroků jsou správné:

  1. Soumístnost událostí je podle klasické fyziky absolutní pojem.
  2. Současnost událostí je podle klasické fyziky absolutní pojem.
  3. Soumístnost událostí je podle speciální teorie relativity relativní pojem.
  4. Současnost nesoumístných událostí je podle speciální teorie relativity obecně relativní pojem.


2. V inerciální soustavě K nastaly ve čtyřech různých bodech na přímce rovnoběžné s osou x současně události U1, U2, U3, U4. Jaké je pořadí těchto událostí v soustavě K ´, která se pohybuje vzhledem k soustavě K stálou rychlostí v? Jaké je pořadí těchto událostí v soustavě K ´´ pohybující se opačně orientovanou rychlostí -v?

Řešení - Příklady k pochopení - Relativnost současnosti

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000