Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Základní postuláty

1. Může mít rovnoměrný přímočarý pohyb kosmické lodi pohybující se vzhledem k Zemi rychlostí blízkou rychlosti světla vliv na správnou funkci palubního počítače? Porovnejte dobu, za kterou vyřeší počítač určitý úkol na Zemi, s dobou, v níž vyřeší stejný počítač týž úkol na kosmické lodi.
Předpokládejme, že první doba byla měřena hodinami na Zemi, druhá stejnými hodinami umístěnými na kosmické lodi.


2. Některé kosmické objekty (tzv. kvasary) se od nás vzdalují rychlostí až 0,87c, tj. 260 000 km.s-1. Jaká je rychlost elektromagnetického vlnění vysílaného tímto kvasarem v zemské vztažné soustavě?

Řešení - Příklady k pochopení - Základní postuláty

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000