Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Kontrakce délky

1. Tyč o klidové délce 5 m se pohybuje vzhledem k pozorovateli ve směru své podélné osy rychlostí 2.108m.s-1. Jakou délku tyče pozorovatel naměří?


2. Jakou rychlostí se vzdaluje od Země raketa, jestliže pro pozorovatele na Zemi je její délka ve srovnání s délkou klidovou poloviční?


3. Koule o poloměru r0 se vzdaluje od pozorovatele rychlostí 0,5c. Určete poměr délek jejího podélného a příčného průměru.


4. Proton proletěl v laboratoři trubkou o délce 12 cm za dobu 5.10-10 s.
Určete délku této trubky v klidové soustavě protonu.


5. Kosmická loď se vzdaluje od Země rychlostí, při níž relativistické zkrácení její vlastní délky je vzhledem k pozorovateli na Zemi 5%. Na kosmické lodi probíhá určitý děj trvající podle palubních hodin 10 min. Jak dlouho trvá tento děj z hlediska pozorovatele na Zemi?


6. Kosmická loď se pohybuje rychlostí v = 0,98c k hvězdě vzdálené od Země 3.1018 m.
a) Jaká je vzdálenost mezi hvězdou a lodí z hlediska pozorovatele na lodi?
b) Jak dlouho trvá tento let, použijeme-li k měření času hodiny umístěné na Zemi?
c) Jak dlouho trvá tento let podle hodin umístěných na lodi?

Řešení - Příklady k pochopení - Kontrakce délky

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000