Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Úvodní pojmy

1. Kosmonaut letící v kosmické lodi k Marsu pozoroval na obrazovce televizoru obraz hodin vysílaný televizní stanicí ze Země. V okamžiku, kdy byla kosmická loď vzdálená od Země 60 miliónů kilometrů, ukazovaly hodiny televizní obrazovky v kosmické lodi 12 hodin. Jaký čas má v tomto okamžiku nastavit kosmonaut na svých palubních hodinách, jestliže je chce synchronizovat s hodinami na Zemi? Rychlost šířeného elektromagnetického vlnění ve vakuu c je asi 3.108 m.s-1.


2. Vysvětlete, jak by se měla z fyzikálního hlediska přesněji formulovat věta "Zítra se sejdeme na témže místě".


3. Cestující nastoupil do auta v okamžiku t1 v Praze (místo A) a vystoupil v okamžiku t2 v Brně (místo B). Existuje vztažná soustava, v níž nastaly obě události (tj. nástup cestujícího do auta a jeho výstup) na stejném místě?


4. Jaká je trajektorie hrotu gramofonové přenosky
a) vzhledem ke gramofonové desce, b) vzhledem ke skříni gramofonového přístroje?


5. Letadlo letí po přímce stálou rychlostí. Jaká je trajektorie koncového bodu jeho vrtule
a) vzhledem k letadlu, b) vzhledem k Zemi, c) vzhledem k vrtuli?

Řešení - Příklady k pochopení - Úvodní pojmy

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000