Řešení příkladů
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Úvodní pojmy

1. 12 h 3 min 20 s

2. Je třeba udat vztažnou soustavu, vzhledem k níž dané místo vztahujeme. V hovorové řeči se touto soustavou zpravidla rozumí Země.

3. Existuje nekonečně mnoho vztažných soustav, vzhledem k nimž jsou obě události soumístné. Obě události jsou soumístné např. vzhledem k autu. Obě události jsou také soumístné ve vztažné soustavě, která by se pohybovala ve směru posunutí AB stálou rychlostí o velikosti $v = \frac {AB}{t_{2} - t_{1}}$.

4. a) Spirála, b) kruhový oblouk, jehož střed leží v otáčivém kloubu přenosky a jehož průměr se rovná délce přenosky.

5. a) kružnice, b) šroubovice c) bod.

Příklady k procvičení - Příklady k pochopení - Úvodní pojmy

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000