Řešení příkladů
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Relativnost současnosti

1. Správné jsou výroky b), c) a d).

2. V soustavě K ´ nastane nejprve událost U1, pak události U2, U3 a nakonec událost U4. V soustavě K ´´ je pořadí těchto událostí opačné.

Příklady k procvičení - Příklady k pochopení - Relativnost současnosti

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000