Řešení příkladů
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Skládání rychlostí

1. a) 291 000 km.s-1, b) -37 500 km.s-1.

2. -2,88.108 m.s-1

3. a) 8,0 m, b) 3,24 m.

4. a) 16,7 min, b) 12,5 min.

5. $v_{max} \doteq 6,28.10^{8} m.s^{-1}$, vmax > c. Světelná stopa na stínítku obrazovky vzniká postupným dopadem elektronů a není materiálním objektem. Může se proto pohybovat rychlostí větší než je rychlost světla ve vakuu.

6. \begin{displaymath}\triangle u \doteq 3 m.s^{-1}\end{displaymath}

Příklady k procvičení - Příklady k pochopení - Skládání rychlostí

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000