Řešení příkladů
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Kontrakce délky

1. l = 3,73 m

2. v = 2,6.108 m.s-1

3. 0,866

4. 7,2 cm

5. 10 min 31 s

6. a) 5,97.1017 m, b) 1010 s, c) 2.109 s.

Příklady k procvičení - Příklady k pochopení - Kontrakce délky

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000