Řešení příkladů
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Základní postuláty

1. Podle principu relativity nezjistí pozorovatel na kosmické lodi ani při rychlosti blízké rychlosti světla žádnou odchylku od správné funkce počítače. Práci počítače lze považovat za určitý "pokus", jehož výsledek musí být podle principu relativity stejný na kosmické lodi i na Zemi. Proto počítač vyřeší v obou případech týž úkol za stejnou dobu.

2. \begin{displaymath}c \doteq 3.10^{8} m.s^{-1}\end{displaymath}

Příklady k procvičení - Příklady k pochopení - Základní postuláty

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000