Obsah
předchozí - Obsah - další
Historický úvod - Kinematika - Dynamika - Příklady - Odkazy

Speciální teorie relativity
Přírodovědecká fakulta UP Olomouc

UP

Historický úvod ~ Kinematika ~ Dynamika ~ Příklady ~ Odkazy

Dokument vytvořil v rámci své diplomové práce Jaroslav Joch na základě knihy Karla Bartušky
"Kapitoly ze speciální teorie relativity" za pomoci dalších zdrojů.

Začátek stránky

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000