Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Michelsonův pokus

1. V pokusech z r.1881 použil Michelson interferometr s délkou paprsku 1,2 m; v pokusech z r.1887 ji prodloužil na 11 m. Monofrekvenční světlo mělo v obou případech stejnu vlnovou délku l = 6.10-7 m. Vypočítejte v obou případech počet proužků d, o které by se při otočení interferometru o 90° měl posunout interferenční obrazec. Předpokládejte, že velikost rychlosti Země vzhledem k éteru je v = 30 km.s-1.

Řešení - Příklady k pochopení - Michelsonův pokus

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000