Příklady k procvičení
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Lorentzova transformace

1. Na ose x inerciální soustavy K vznikly v bodech o souřadnicích x1 = 0 a x2 = 3.108 m současně dvě události. Jaký je časový interval mezi těmito událostmi v soustavě K ´, která se pohybuje v kladném směru osy x rychlostí o velikosti v = 0,994c?


2. Na ose x inerciální soustavy K nastala v bodu A o souřadnici x1 = 2.105 m událost U1 a v bodu B o souřadnici x2 = 8.108 m událost U2. Událost U1 nastala v čase t1 = 10 s, událost U2 v čase t2 = 20 s. Jaký je časový interval mezi těmito událostmi v soustavě K ´, která se pohybuje vzhledem k soustavě K rychlostí o velikosti 0,97c?


3. Dvě částice se pohybují v kladném směru osy x inerciální soustavy souřadnic K rychlostí o velikosti v = 0,99c. Vlastní vzdálenost mezi částicemi l0 = 120 m. Předpokládejme, že v určitém okamžiku se obě částice ve své klidové soustavě K ´ rozpadají současně. Jaký je časový interval mezi rozpady obou částic v soustavě K? Která z obou částic se rozpadne v soustavě K později?


4. Tyč se pohybuje stálou rychlostí podél značky, která je v klidu v soustavě K. Doba pohybu tyče podél značky v soustavě K je Dt = 20 ns. Ve vztažné soustavě spojené s tyčí se značka pohybuje podél tyče po dobu D = 25 ns. Určete vlastní délku tyče. Úlohu řešte využitím invariance intervalu.

Řešení - Příklady k pochopení - Lorentzova transformace

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Příklady - k pochopení / k procvičení / řešení - Úvodní pojmy - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Kontrakce délky - Lorentzova transformace - Skládání rychlostí - Dynamika

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000