Kinematika
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Dilatace času při přenášení hodin letadlem

Při výkladu o speciální teorii relativity často uvádíme, že relativistické jevy se projevují až při rychlostech blízkých rychlosti světla c. S dnešní vyspělou technikou lze však některé tyto jevy zjistit už i při rychlostech podstatně menších.

Vztah pro dilataci času byl již ověřen dokonce i při rychlostech dopravních prostředků. Tento pokus proběhl v USA v roce 1971 a byly při něm porovnávány cesiové atomové hodiny, přenesené letadlem kolem Země, s hodinami, které zůstaly na Zemi. Podle výpočtu pomocí relativistického vztahu se pohybující hodiny měly zpožďovat o 184 ns ± 23 ns za hodinami, které zůstaly na Zemi. Při pokusu bylo naměřeno zpoždění 203 ns ± 10 ns (1 ns = 10-9s), čímž byl vztah ověřen s přesností asi 10%.

Tento pokus dnes již spíše ukazuje přesnost chodu atomových cesiových hodin, neboť vztah pro dilataci času považujeme v současnosti za ověřený s dostatečnou přesností. Za nejpřesnější měření potvrzující tento vztah je považováno měření doby života mionů pohybujících se rychlostí v = 0,9994c v moderních urychlovačích částic.

Začátek stránky
předchozí - Obsah - další
Úvodní pojmy - Mechanický princip - Galileiho transformace - Michelsonův pokus - Postuláty - Relativnost současnosti - Dilatace času - Podélný Dopplerův jev - Příčný Dopplerův jev - Hodiny v letadle - Mezony pí - Kontrakce délky - Transformace - Skládání rychlostí

Speciální teorie relativity, Jaroslav Joch © 2000