Logo katedry

Přednášky pro střední školy

Poslední aktualizace:

Logo UP
Na této stránce najdete nabídku popularizačních přednášek členů katedry. Přednášky jsou určeny studentům středních škol, po domluvě s dotyčným přednášejícím rádi přijedeme a popovídáme si o fyzice. Ukázky některých prezentací i od kolegů z jiných kateder najdete na stránkách Olomouckého fyzikálního kaleidoskopu
http://optics.upol.cz/optics/kaleidoskop/2004/.
Témata přednášek jsou následující:

Světelný svět

Přednášející: Tomáš Opatrný
Telefon: 585 634 100
E-mail: opatrny@optics.upol.cz

Světlo nám již dávno neslouží jen k tomu, abychom viděli. Přenáší telefonní hovory i e-mailové zprávy přes oceán, umožňuje nám přehrávat hudbu na CD, dovoluje nám prozkoumat složení dalekých hvězd. Každá z těchto pomocí je výsledkem úžasného dobrodružství vědy a výčet optických aplikací tím zdaleka nekončí. Co všechno ještě světlo dokáže? Na čem věda pracuje dnes a na čem budou asi pracovat příští vědci, dnešní středoškoláci? Tento seminář bude věnován otázkám světla a jeho vlastností. Jak se dají světlem ochladit atomy a držet je v pasti? Dá se světlo zpomalit tak, že ho předjedete na kole? Může se světlo využít k teleportaci? Jak vyrobit světlo silnější, kratší (ultrakrátké pulsy), širší (rozsáhlejší spektrum), tišší (snížený šum), porcovanější (vysílané po jednotlivých fotonech)? K čemu nám pak takové světlo bude moci sloužit a jaká tajemství přírody při zkoumání těchto otázek ještě odhalíme? A jakých pokroků v tomto směru dosáhla olomoucká Přírodovědecká fakulta?

Fyzika tajných zpráv

Přednášející: Tomáš Opatrný
Telefon: 585 634 100
E-mail: opatrny@optics.upol.cz

Na utajeném přenosu dat závisí bezpečnost států i bankovních kont. Jak vlastně vypadá šifrovaný přenos dat mezi dvěma počítači na internetu? Proč si můžeme být jisti, že šifrovanou zprávu může rozluštit pouze oprávněný příjemce? A můžeme si být opravdu jisti? Jaký je princip kvantového počítače a proč by kvantový počítač mohl rozluštit kódy, které dnes považujeme za naprosto bezpečné? Otázka jak zkonstruovat kvantový počítač je dnes středem zájmu fyziků na celém světě a z pochopitelných důvodů se jí vážně zabývají i vlády velmocí. I když dnes už fungují kvantové "počítače" pracující s několika bity, cesta k plnohodnotnému stroji je ještě daleká a trnitá - a nikdo vlastně neví, zda vůbec bude úspěšná. Pokud ale ano, znamená to konec bezpečné privátní komunikace? Naštěstí kvantová fyzika poskytuje i možnost naprosto bezpečného předávání šifrovacího klíče. Kvantová kryptografie je novým významným výsledkem fyziky a olomoucká Přírodovědecká fakulta je jedním z prvních pracovišť na světě, které ji uskutečnily experimentálně. Jak to vlastně funguje a jaké další výsledky lze očekávat?

Obraz Vesmíru na prahu tisíciletí

Přednášející: Lukáš Richterek
Telefon: 585 634 103
E-mail: richterek@optics.upol.cz

Přednáška se zabývá vývojem kosmologických teorií a filozofických představ o Vesmíru od starověku po současnost, důraz je kladen na objevy v poslední dekádě 20. století. Diskutován je kosmologický princip, rozpínání Vesmíru a jeho experimentální ověřování, standardní model Velkého třesku, jeho důsledky i problémy, kvalitativní vysvětlení základních představ inflačních modelů, problematika temné hmoty, na závěr rozebereme různé scénáře dalšího vývoje a budoucnosti Vesmíru. Prezentace využívá výsledky nejnovějších pozorování, snímky i animace z Hubbleova vesmírného dalekohledu, snímky z projektů na studium reliktního mikrovlnného záření a sledování supernov ve vzdálených galaxiích. Délku prezentace lze upravit podle dohody, předpokládaná délka je asi 45 minut.

Galaxie 100x jinak

Přednášející: Lukáš Richterek
Telefon: 585 634 103
E-mail: richterek@optics.upol.cz

Prezentace se zabývá galaxiemi, které pozorujeme v našem Vesmíru. Zabývá se Hubbleovou klasifikací galaxií, rotačními křivkami galaxií, scénářem a simulací jejich vzniku, gravitačními čočkami a aktivními jádry galaxií. Diskutovány budou např. následující otázky: Jak fungují gravitační čočky a co nám umožňují pozorovat, jak vypadá rentgenový snímek jádra naší galaxie a čím nás překvapil, kde se ve Vesmíru nejvíce "plýtvá" energií do okolního prostoru a jak si to vysvětlujeme. Prezentace je doplněna snímky a animacemi z Hubbleova vesmírného dalekohledu.

O plešatosti černých děr

Přednášející: Lukáš Richterek
Telefon: 585 634 103
E-mail: richterek@optics.upol.cz

Stručný úvod do fyziky černých děr v rozsahu 45-60 min. Prezentace je doplněna obrázky a animacemi, připomenuty jsou základní myšlenky obecné teorie relativity.

Století relativity

Přednášející: Lukáš Richterek
Telefon: 585 634 103
E-mail: richterek@optics.upol.cz

Přednáška k roku fyziky a stoletému výročí Einsteinovy speciální teorie relativit v rozsahu 45-50 min.

Fyzika ve sportu

Přednášející: Jan Říha, Radka Beštová
Telefon: 585 634 104
E-mail: riha@prfnw.upol.cz

Sport hraje v současné době stále významnější úlohu v životě lidstva. Téměř každý z nás se s některým druhem sportu denně setkává buď aktivně nebo alespoň pasivně, třebaže jen letmým sledováním televizních zpráv. Zaměstnání mnoha lidí je dokonce na sportu závislé. Nejedná se přitom pouze o profesionální sportovce a trenéry, ale především o činovníky sportovních klubů, provozovatele různých sportovních center a hřišť, výrobce a prodejce sportovního vybavení, velké televizní společnosti, obrovské reklamní agentury atd.

Fyzikální bádání proto nezůstává pozadu ani v oblasti sportu. Mnoho zajímavých příspěvků je publikováno ve vědeckých časopisech jako například American Journal of Physics, Canadian Journal of Physics nebo Reports on Progress in Physics. Přednost pochopitelně dostávají komerčně protěžovaná sportovní odvětví jako tenis, golf a baseball, občas nalezneme článek věnující se méně známým sportům (v roce 2002 vyšel článek o mechanice pohybu surfařského prkna). Zákonitosti pohybu lidského těla ve sportu sleduje biomechanika, s fyzikou úzce propojená věda. Přednáška se bude věnovat přehledu současných možností využití fyziky ve sportu. Přednost dostane v naší republice velmi oblíbený tenis, dále také rychle se rozvíjející golf. Přednášku bychom rádi proložili krátkými videozáznamy.

Optika náhlavních displejů (head mounted displays)

Přednášející: Ivo Vyšín
Telefon: 585 634 101
E-mail: vysini@prfnw.upol.cz

Náhlavní displeje jsou v poslední době stále více používány především jako osobní forma počítačových monitorů či televizí a jsou také velmi dobrým základem nejrůznějších simulačních systémů, např. automobilových trenažerů nebo zaměřovacích systémů. V přednášce by mělo být pojednáno o principu těchto displejů a zvláštní pozornost bude věnována problémům, které souvisí s návrhem jejich optických soustav (okulárů). Budou vymezeny základní parametry optických soustav, jejichž uplatnění v konkrétních návrzích vede na různé stavby optických soustav okulárů. Právě s těmito problémy se různé výzkumné instituce obracejí na Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého. Elektronika displejů je komerčně dostupná v několika málo variantách a potřebné konečné parametry displejů jsou pak doladěny parametry optické soustavy okuláru.

Návrhy jsou prováděny s využitím principů geometrické (paprskové) optiky. Bude uveden přehled osových a mimoosových geometrických aberací optických soustav, stručně bude pojednáno o principu jejich automatického korigování. a bude diskutováno, které geometrické aberace a v jaké formě se projevují u optických soustav okulárů náhlavních displejů.

  Úvodní stránka   Stručně o katedře   Členové katedry   Publikace   Hvězdárna  
Dotazy, náměty a připomínky posílejte,prosím, na adresu:
richter@prfnw.upol.cz