Logo katedry

Stručně o katedře

Poslední aktualizace:

English version  English version  English version

Logo UP

Historie

Katedra teoretické fyziky byla založena v roce 1960 po rozdělení katedry experimentální fyziky a metodiky fyziky. Vznikla jako ``Katedra teoretické fyziky a astronomie'' a zajišťovala výuku celé teoretické fyziky od analytické mechaniky a astronomie přes teorii elektromagnetického pole a speciální teorii relativity až po kvantovou a statistickou fyziku. Členové katedry se podíleli na výuce jak v učitelském, tak i v odborném studiu. Intenzívní vědeckou činnost pracoviště lze dokumentovat řadou publikací citovaných do dnešních dnů. V r. 1971 byla katedra v rámci normalizace z politických důvodů zrušena.

Katedra byla obnovena bezprostředně po listopadových událostech v lednu r. 1990. Pod správu katedry přešly obě olomoucké hvězdárny v Olomouci-Slavoníně a v Lošově, které slouží výuce astronomie, i návštěvníkům z řad veřejnosti. Probíhají zde také pravidelná meteorologická pozorování, jejichž výsledky jsou předávány do mezinárodní meteorologické sítě. V současné době na katedře působí 10 pracovníků a 4 studenti interního postgraduálního studia. Byly navázány kontakty s jinými pracovišti, zejména s katedrami obecné fyziky a teoretické fyziky a astrofyziky PřF MU v Brně, s Fyzikálním ústavem SlU v Opavě, Fyzikálním ústavem SAV v Bratislavě, Astronomickým ústavem ČAV v Ondřejově, s Bogoljubovým institutem teor. fyziky. (Ukraina), univerzitami v Chengdu (Čína), v Bayreuthu, v Jeně a Rostocku (SRN) a v Carbondale (USA).

Činnost katedry

  Úvodní stránka   Členové katedry   Publikace   Hvězdárna   Rozvrh hodin  
Dotazy, náměty a připomínky posílejte,prosím, na adresu:
richter@aix.upol.cz