Logo katedry

Výuka členů katedry

Poslední aktualizace:

Letní semestr 2005/2006   Zimní semestr 2006/2007

Logo UP

Výuka v zimním semestru 2006/2007

Vyučující/předmět Kód Kombinace Počet hodin Učebna Doba výuky
Mgr. Michal Kolář
Cv. z kvantové fyziky OPT/KFT BCHF, AF III 2   dle dohody
Prof. RNDr. Eva Majerníková, DrSc.
Fyzika kondenzovaných látek 2 KTF/FKLN2 BCHF V, AF V 2 LN54 St 9:45-11:15
Moderní teorie kritických jevů KTF/MTKJ OFMF 4 (liché týdny) LN54 St 13:15-16:30
Synergetika a nerovnovážná termodynamika KTF/SYNTB BCHF V 4+2 (liché týdny) LN57 Pá 8:00-13:00
Doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Kmity a vlny KEF/KV AF, M-F III 2+1 LN52 Po 13:15-15:45
Vybrané problémy současné fyziky KTF/VPSF M-F V 3
Mgr. Lukáš Richterek, PhD.
Cv. z teoretické mechaniky KTF/TMU OFMF II, M-F III 2 LSE10 Po 17:30-19:00
Cv. z teoretické mechaniky KTF/TMN BCHF, AF II 1 LSE10 Út 9:45-10:30
Teoretická mechanika KTF/TMN BCHF,AF,OP II 3 LSE10 Út 10:30-13:00
Cv. z teoretické mechaniky KTF/TMN OP II 1 LSE10 Út 13:15-14:00
Fyzika 1 (pro chemické obory) KEF/FYCH1 BCH, CH I 3+1 LN51 St 17:30-20:00
Úvod do rel. astrofyz. a kosmol. KTF/PRKA předmět typu C 2 LSE10 Čt 15:00-16:30
Úvod do obecné teorie relativity KTF/UOTR OFMF, předmět typu C 2 LSE10 Čt 16:45-18:15
Mgr. Jan Říha, Ph.D.
Cv. z teorie elmag. pole KTF/ELMU1 M-F III 1 LSE10 Po 8:00-8:45
Proseminář z matematické fyziky KTF/PMU M-F I 2 SV1 Po 17:30-19:00
Cv. z kvant. teorie molekul KTF/KVTM BCHF IV 1 LSE1 Út 9:45-10:30
Cv. z kvant. a stat. fyziky KTF/KVSU1 M-F IV 2 LSE10 St 7:15-8:45
Proseminář z matematické fyziky KTF/PMN AF I, BF I, OP I 2 SVA St 17:30-19:00
RNDr. Josef Tillich, CSc.
Psychohygiena pro učitele KTF/PHU X-X V 1+1 NA230 Út 15:00-16:30
Sebepoznávání a cesta k duševnímu zdraví KTF/SCDZZ předmět typu C 2 NA230 Út 16:45-18:15
Teoretická mechanika KTF/TMU OFMF II, M-F III 4 LSE10 Čt 8:00-11:15
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Teorie elmag. pole KTF/ELMU1 M-F III 2 LSE10 Po 8:45-10:15
Kvantová teorie molekul KTF/KVTM BCHF IV 2 LSE1 Út 10:30-12:15
Kvant. a statistická fyzika KTF/KVSU1 M-F IV 3 LSE10 St 12:15-14:45

Výuka v letním semestru 2005/2006

Vyučující/předmět Kód Kombinace Hod. Učebna Doba výuky
Doc. Jaroslav Řeháček, Ph.D.
Astronomie KTF/AST, KTF/ZA M-F III 2 LSE10 St 15:00-16:30
Cvičení z astronomie KTF/AST M-F III 1 LSE10 St 16:45-17:30
Prof. RNDr. Eva Majerníková, DrSc.
Fyzika kondenzovaných látek KTF/FKLN1 AFPF, BCHF IV 2 LSE1 Čt 8:00-9:45
Fyzika kondenzovaných látek KTF/FKLN1 AFPF, BCHF IV 2 LSE1 Pá 8:00-10:30
Doc. RNDr. Tomáš Opatrný, Dr.
Termodynamika a statistická fyzika KTF/KVSU2 M-F IV 3 LN53 St 10:30-13:00
Mgr. Lukáš Richterek, Ph.D.
Cvičení ze speciální teorie relativity KTF/TRU M-F III 1 LSE10 Po 10:30-11:15
Teorie relativity KTF/TR AF II, OP III 2 LSE10 Po 12:30-14:00
Geometrické metody matematické fyziky KTF/GMMF typ C 2 LN57 St 16:45-18:15
Mgr. Jan Říha
Cvičení z teorie elektromagnetického pole KTF/ELMU2 M-F III 1 LN57 Po 8:00-8:45
Cvičení z teorie elektromagnetického pole KTF/ELMN AF, BF, OFMF, OP II 2 LSE10 St 8:00-9:30
Cvičení z termodynamiky a statistické fyziky KTF/KVSU2 M-F IV 1 LN53 St 9:45-10:30
RNDr. Josef Tillich, CSc.
Teorie relativity KTF/TRU M-F III 2 LSE10 Po 8:45-10:15
Psychohygiena KTF/PH MRS II 2 NA230 Po 17:00-18:30
Psychohygiena PCH/PHYG   2 ? Út 17:30-19:05
Sebepoznávání a cesta k duševnímu zdraví KTF/SCDZL typ C 2 NA230 Út 15:30-17:00
RNDr. Ivo Vyšín, CSc.
Teorie elektromagnetického pole KTF/ELMN AF, BF, OFMF, OP II 3 LN52 St 9:45-12:15
Moderní aspekty teorie elektromagnetického pole KTF/MATEP M-F IV 2 LSE10 St 13:15-14:45
Teorie elektromagnetického pole KTF/ELMU2 M-F III 2 LSE10 Čt 8:45-10:15